Dengan ini saya bersetuju / I am agreed as below:

Saya telah bersetuju menyertai Program Latihan Keusahawanan yang disediakan oleh Pihak MEEDC menerusi Syarikat Pengendali Program Khas MEEDC iaitu Worldclass Trade & Development Berhad.

Saya sesungguhnya berikrar bahawa maklumat yang diberikan di atas oleh saya adalah benar dan lengkap. Sekiranya didapati maklumat yang telah diberikan adalah palsu atau menarik diri atau melakukan kesalahan peraturan MEEDC maka pihak MEEDC berhak menarik balik semua tawaran keistimewaan Program Theberhad ini dengan serta merta tanpa sebarang notis.

Saya juga bersetuju untuk membayar pendaftaran untuk mengikuti program keusahawanan Theberhad.com mengikut promosi yang telah ditetapkan. Saya bertanggungjawab mengemaskini segala maklumat peribadi dan syarikat saya kepada pihak MEEDC jika terdapat sebarang perubahan.

Saya telah faham dan jelas akan mematuhi segala peraturan dan terma yang telah di tetapkan oleh MEEDC dan Syarikat Pengendali Program Theberhad.com sebarang keputusan mereka adalah muktamad.

Saya faham dan bersetuju bahawa tiada pemulangan wang sekiranya saya gagal menghadiri mana-mana seminar atau program yang di anjurkan oleh MEEDC atau membuat pembatalan maka tiada tuntutan atau tindakan dengan apa cara sekalipun tidak akan dilayan.

Saya faham bahawa ini adalah Program Latihan Keusahawanan dan tiada sebarang perjanjian dan jaminan kejayaan atau pendapatan atau pembiayaan kewangan atau geran kerajaan atau apa-apa sahaja yang menjamin kekayaan saya dan saya bersetuju kejayaan saya adalah tertakluk kepada prestasi saya dan perniagaan saya sendiri.

Saya juga faham bahawa Program ini ada menawarkan insentif tunai kepada pengenal usahawan baru dan ianya adalah salah satu cara penyelesaian dan kaedah untuk menambah pendapatan syarikat saya dan ianya atas kerelaan saya untuk memperkenalkan program ini kepada usahawan lain tanpa paksaan.

Sebarang perubahan atau penambahbaikan peraturan, terma dan syarat dari masa ke semasa yang dibuat oleh MEEDC dan Pengendali Program adalah hak mutlak Penyedia Program ini tanpa perlu sebarang notis.

Saya akur dan faham segala kesemua peraturan dan terma ini.

Sekian. Terima Kasih.

"UNITED WE GROW THE NATION"